مترجم نوشته

تعیین مزاج

پرسشنامه تعیین مزاج

خواهشمند است با دقت یکی از سه گزینه مربوط به هر سوال را که به حالات خود نزدیک تر می دانید انتخاب و علامت بزنید. در همه سوالات وضعیت کلی بدن وحالات خود را نسبت به همسالانِ همجنس خود مقایسه و در پاسخ به هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب فرمایید.

توجه: لطفا برای استفاده از پرسشنامه تعیین مزاج ابتدا وارد اکانت کاربری خود شوید و یا ثبت نام کنید.