مترجم نوشته

محصول کاملا طبیعی

نوشیدنی فوری شیر بادام

 ترکیبی از بادام وگلاب و شکر می باشد که بصورت کاملا طبیعی و بدون مواد افزودنی فرموله گردیده است