مترجم نوشته

حمایت ها

اسپانسری مرکز تلفن مشاوره بیماران کرونا

اسپانسری مرکز تلفن مشاوره بیماران کرونا

گروه سالمیتو با همکاری دانشکده طب سنتی اردکان ودانشگاه پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه آزاد یزد و انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه یزد و جبهه فرهنگی مرکز تلفن انلاین بیماران کرونایی بصورت سراسری و پاسخگویی به همه استانها را افتتاح نمودند.